Články

 

"Hle, příbytek porodníka uprostřed lidí, porodník bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich porodník, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Zdravotníci, kteří vykazují nízkou úroveň znalostí o legislativě a věří lživé informaci, že tato oblast jejich profese pro ně není podstatná a nemusí se jí řídit, jsou také přesvědčeni, že o tomto tématu vědí více než právníci a vědci. Přehnané sebevědomí pak má vliv na jejich rozhodování o respektu k zákonům při výkonu povolání. Ukazuje to nová...

Tento návod je určen všem odborníkům, kteří se setkávají s moderními rodiči, tedy lékařům, zdravotním sestrám, učitelům, čerpat z něj mohou ale i tchyně. Je totiž velmi univerzální.

Zázrak

29.06.2017

Z diskuse na FB Modrého koníka vyjímáme osobní příběhy a doznání informovaných rodiček zachráněných praktikou, která se přitom v českých porodnicích vůbec nedělá (a tedy ani neeviduje).

Kdyby byl - a kéž by byl! - ženou vystavenou české porodní péči, vybral by si císařský řez místo klasicky vedeného vaginálního porodu.

(Stanovisko HPNP ke kojení je součástí základních zásad, lze vyzdvihnout alespoň myšlenku, že dle nás je to již přežitý způsob krmení novorozenců, nehygienický, nepřesný, nevědecký, ohrožující navíc mravní výchovu novorozence, případně i jeho staršího sourozence - mnohdy ovšem i široké veřejnosti.)
V bodě kojení alternativní matky zaznamenaly před...

Jak je jistě všem nezaujatým pozorovatelům mateřské "alternativy" známo, populární klokanky se netěší její oblibě... pomýlené "argumenty" vystavěné přesně v souladu jejich černobílého vidění světa ("šátek je jediný správný, co se odlišuje, je špatné") zde nebudu vyvracet, protože jsou vedeny tendenčně a úmyslně zamlčují nepopiratelná fakta.