Články

 

Předložili jsme Ministerstvu zdravotnictví ČR náš návrh efektivního řešení současné apokalypsy.

Jelikož předsedkyně nové Národní komise pro kojení uvádí, že komise "bude dohlížet kromě jiného na to, aby každá porodnice umožnila matkám zahájit kojení nejpozději do půl hodiny po porodu," lze oprávněně očekávat, že tím získáme skutečné uniformované komisaře, jak se sluší a patří, kteří budou situace dozorovat osobně a řádně, plně si vědomi své...

"Hle, příbytek porodníka uprostřed lidí, porodník bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich porodník, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Zdravotníci, kteří vykazují nízkou úroveň znalostí o legislativě a věří lživé informaci, že tato oblast jejich profese pro ně není podstatná a nemusí se jí řídit, jsou také přesvědčeni, že o tomto tématu vědí více než právníci a vědci. Přehnané sebevědomí pak má vliv na jejich rozhodování o respektu k zákonům při výkonu povolání. Ukazuje to nová...

Tento návod je určen všem odborníkům, kteří se setkávají s moderními rodiči, tedy lékařům, zdravotním sestrám, učitelům, čerpat z něj mohou ale i tchyně. Je totiž velmi univerzální.

Zázrak

29.06.2017

Z diskuse na FB Modrého koníka vyjímáme osobní příběhy a doznání informovaných rodiček zachráněných praktikou, která se přitom v českých porodnicích vůbec nedělá (a tedy ani neeviduje).

Kdyby byl - a kéž by byl! - ženou vystavenou české porodní péči, vybral by si císařský řez místo klasicky vedeného vaginálního porodu.