Prohlášení

 

V podnětném článku, kde MUDr. Pařízek mnohamluvně ignoruje lesany, což je samozřejmě správné, zanikla jedna ze zásadních myšlenek:
""Nebylo by od věci, kdyby různá aktivistická hnutí za domácí porody napnula síly a svůj čas a energii věnovala boji za systémové řešení tzv. ambulantního porodu a zejména za zvelebení a vybavení porodnických zařízení,...

Vánoční

23.12.2010

V tyto dny, kdy se tetelíme očekáváním oslav zrození Ježíše Krista, nemanželského syna Ducha svatého, bych ráda za HPNP poděkovala české lékařské veřejnosti, která považuje potrat za nedotknutelné právo ženy nakládat se svým tělem (s výjimkou případů, kdy jde o povinnost v rámci prevence vrozených vývojových vad), ale volbu místa, způsobu a polohy...

Jsme velmi potěšeni, že naši maďarští kolegové konečně udělali to, co má udělat každý slušný člověk, a vzali do vazby ženu, která prokazatelně a nezpochybnitelně ohrozila tisíce dětí a matek porodem!
Stejně tak doufáme, že dotáhnou tuto trapnou záležitost do zdárného konce a vražedkyni včetně kompliců odsoudí k exemplárním trestům.
Dále pak apelujeme...