Profesionálové

Moudra odborníků na svém místě.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., který v polovině roku 2018 nabyl dojmu, že ženy, které nenacházejí v českých porodnicích vhodnou alternativu, přesvědčí osobně sérií jistě racionálních setkání o tom, že taková alternativa existuje a že po ní tyto ženy touží zrovna tak jako on.