Rozmysleme si dobře svá slova - mohou být zneužita

10.02.2017

V podnětném článku, kde MUDr. Pařízek mnohamluvně ignoruje lesany, což je samozřejmě správné, zanikla jedna ze zásadních myšlenek:
""Nebylo by od věci, kdyby různá aktivistická hnutí za domácí porody napnula síly a svůj čas a energii věnovala boji za systémové řešení tzv. ambulantního porodu a zejména za zvelebení a vybavení porodnických zařízení, která by se měla čím dál tím více podobat domácímu klidnému prostředí, ovšem s možností včasného řešení akutně vzniklé situace ohrožující život matky nebo dítěte," dodávají lékaři Pařízek a Čihař."

Jestli to chápu správně, taťkové Pařízek a Čihař nemají žádnou moc o své vůli změnit prostředí, v němž pracují, proto zvou lesany, aby přišly do porodnic a aktivně velebily a vybavovaly tamní prostředí.
Po pravdě nevím, jestli si důsledek této své výzvy dostatečně rozmysleli. Z kusých svědectví dnes již mrtvých záchranářů, kteří pohlédli do oka medúzy domácího porodu, totiž vyplývá, že takové ženy mají doma vybavení, které je extrémně nehygienické - psy, jiné plody, matrace na podlaze, lapače snů, quinou (ať už je to cokoli), odšťavňovače placent, tkalcovské stavy, mýdlový sliz, busty Odenta, dredy...
Pokud se výzvy chopí, za chvíli se po chodbách porodnic budou procházet slepice a místo entonoxu se budou na pokojích hipízácké rodičky s klany svých příbuzných a milenců sjíždět vodními dýmkami s hudebním doprovodem čelních představitelů klubu 27.
Co vám pomůže sál za zády, když mezi těmito nemytými svíjejícími se těly v hustém omamném dýmu nebudete schopni identifikovat rodičku a do pár minut vám to začne být i jedno a přistihnete se, jak batikujete sterilní rukavice genciánkou za zvuku Hendrixe prznícího kytaru?