Vánoční

23.12.2010

V tyto dny, kdy se tetelíme očekáváním oslav zrození Ježíše Krista, nemanželského syna Ducha svatého, bych ráda za HPNP poděkovala české lékařské veřejnosti, která považuje potrat za nedotknutelné právo ženy nakládat se svým tělem (s výjimkou případů, kdy jde o povinnost v rámci prevence vrozených vývojových vad), ale volbu místa, způsobu a polohy porodu za hrozbu pro společnost.
Těším se na další rok naší skvělé a přínosné spolupráce.