Hnutí pro nepřirozený porod
my si změnu nepřejeme

"Plánovaný domácí porod je novodobým společenským jevem, který vychází z mylného předpokladu, že lidský porod je fyziologický proces, do jehož průběhu není třeba zasahovat."

NOVINKY

"Hle, příbytek porodníka uprostřed lidí, porodník bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich porodník, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Zdravotníci, kteří vykazují nízkou úroveň znalostí o legislativě a věří lživé informaci, že tato oblast jejich profese pro ně není podstatná a nemusí se jí řídit, jsou také přesvědčeni, že o tomto tématu vědí více než právníci a vědci. Přehnané sebevědomí pak má vliv na jejich rozhodování o respektu k zákonům při výkonu povolání. Ukazuje to nová...