Mimořádné opatření

01.04.2020

Předložili jsme Ministerstvu zdravotnictví ČR náš návrh efektivního řešení současné apokalypsy.

Návrh je připraven ke schválení, ale do nabytí platnosti (zhruba ve 23 hodin) bohužel musí být označen vodoznakem navrhovatele a datem, aby nedošlo k marným výjezdům rodiček do dosud nepřipravených zařízení.

Mohli jsme vyčkat se zveřejněním až na dobu platnosti, ale nechceme vás připravovat o aktuální informace a současně chceme posílit vaši důvěru v naši kompetenci kolaborovat se systémem.

Díky za pochopení.