Jak přimět moderní rodiče k poslušnosti

17.05.2018

Tento návod je určen všem odborníkům, kteří se setkávají s moderními rodiči, tedy lékařům, zdravotním sestrám, učitelům, čerpat z něj mohou ale i tchyně. Je totiž velmi univerzální.

Co je moderní rodič? Je to takový, který se vyznačuje vlastním názorem na věc, přichází vyzbrojen informacemi z vašeho oboru, obtěžkán zákony a podobnými obezličkami, není nakloněn kompromisům, kde ustupuje jen on, nebo diskusím, kde máte pravdu jen vy. Obvykle je to žena, protože ty se doma na mateřské nudí, ale může se stát, že to bude i otec.

Dost často nacházejí tito rodiče podporu u přirozených predátorů lékařů a systému obecně, tedy ve svobodomyslných právnících, kteří neváhají dokonce sepisovat manuály, jak na poskytovatele služeb, jimiž jste se po revoluci stali, ale stále to odmítáte uznat, protože poskytovatel služeb je poskytovatel předražených zbytečností, kdežto vy zastupujete nezbytné a apriori prospěšné služ... totiž součásti životů.

Bitva vypadá předem prohraná, tedy že bude třeba si naslouchat a volit cesty, kdy bude učiněno za dost jak zákonu, tak třeba moderním poznatkům vědy (nebo dokonce prostému světonázoru rodiče!), ale naštěstí přichází pomoc. A to z naší strany.

1) Informace předem

Již při přijímání rodiče či dítěte do svých rukou pokládejte rafinované dotazy, na jejichž základě vyhodnotíte poměrně lehce, o jak velkého potížistu se jedná. Řiďte se i vizuálním dojmem, ale nedejte se zmást - alternativní rodič dnes již nemusí mít batikované hábity, dredy a zapáchat marihuanou.

Může to být i velmi korektně vyhlížející osoba. Často se prozradí různými hipsterskými nesmysly, koukejte na nohy, zda nemá tzv. bérfůty (velmi široká bota srandovního vzhledu), v ruce smůzí (nápoj konzistencí připomínající mírně ředěný dětský příkrm, jehož vzorečky zdarma rozdáváte) nebo kávu (můžete pochválit, že to vypadá zajímavě a zeptat se, co to je - pokud bude odpověď jiná než nevím, turek nebo presso, zapište si černý puntík).

Mnozí, ne však všichni, tito rodiče jsou potížisté i v oblasti stravování. Ano, máme na mysli vegany, vegetariány, ale i módu loukarp diet, jimiž si dřív nebo později rozhodí játra a ledviny. Toto tak snadno nezjistíte, protože málokterý rodič při styku s úřední osobou cokoli požírá, ale můžete - je-li to jen trochu možné - například pochválit matku, jak skvěle vypadá a zda k tomu používá nějaký speciální jídelníček. Pokud odpoví čímkoli z výše uvedeného, je jasná.

Stává se, že rodiče již přicházejí se znalostmi materiálů o vaší práci. To je velmi nemilé, protože to omezuje váš manévrovací prostor, kdy se budete chtít bránit něčím, co ve vašem vnitřním řádu ale ve skutečnosti vůbec není, popř. je tam úplně jinak. Není nic jednoduššího, než se prostě zeptat, zda je rodič již seznámen kupř. se školním řádem, chartou práv hospitalizovaného dítěte apod. Slušný člověk nemá důvod tyto zdroje vůbec číst, a tak každý, kdo to dělá, je předem podezřelý.

A konečně - pokud si i přes předchozí průzkum nejste jistí, není nic snazšího než se prostě zeptat, zda má rodič nějaké požadavky, které pokládá za specifické. Pozor - že je nevyjmenuje, neznamená, že jste v bezpečí! Mohou použít rafinované formulace typu "ne, vše, co požaduji, je standardní/legální," což ve skutečnosti znamená, že hodlají při nejbližší příležitosti využít veškeré možnosti až do krajnosti a nejspíš se budou soudit, jakmile se špatně podíváte nebo vyjádříte.

Pokud se považujete za silnou povahu, můžete ale zvolit i zcela odlišnou taktiku - takovéto rodiče naopak do své péče nalákat, vše jim naslibovat... a pak to jednoduše u věci samé popřít. Jde o tzv. "past na lesanu," a pokud do tohoto nelehkého boje půjdete, budeme vám všichni velmi vděční.


2) Finanční motivace všeho druhu

Pokud nemáte na průzkum čas, neprovedli jste jej dobře, rodiče či jeho dítě máte již v péči nebo jej přijmout z nějakého důvodu musíte, pokuste se přimět je k opuštění vaší péče pomocí finanční motivace - nabízejte různé balíčky, kupř. s nižší roční úhradou podmíněnou vyšším počtem provedených úkonů, které vám stejně proplácí u všech pojišťovna, což ale slušný člověk neví nebo zanedbá, protože slovo nadstandard ho uvede v němý úžas.

Dbejte také na to, aby úkony, které chcete provést, i když rodič nechce, byly bez úhrady jen v jistém časovém rámci - toto se již dobře osvědčilo u očkování.

Můžete využít i opačnou argumentaci - tedy že pojišťovnou hrazený výkon při nevykonání předchozích, v podstatě nesouvisejících, nebo čistě pro neposlušnost nebude pacientovi hrazen a bude jej třeba hradit v hotovosti v plné výši. Co na tom, že to není pravda. Část potížistů samozřejmě má schopnosti se v pojišťovnách a na příslušných ministerstvech dotazovat na oprávněnost vašeho tvrzení, ale leckdy to pro časovou tíseň není reálné, což je zanechává v nejistotě - a to je právě příležitost pro vás! Toto je velmi dobrá taktika v případě tzv. ambulantních porodů, kde si musí matka vyšetření po odchodu zajistit sama. Pokud jí vnutíte blud, že vše bude muset hradit ze svého, nejspíš od své myšlenky upustí.

Rizika této taktiky: moderní rodiče mohou být finančně velmi dobře zabezpečení. Speciálně pokud vám nějakou vaši vymyšlenou věc uhradí, budete je nejspíš muset respektovat, jinak mohou nechat záležitost přezkoumat, což může být minimálně nepříjemné (i když vás to velmi pravděpodobně nijak zásadně neohrozí, lékařů je málo a ČLK je plně na vaší straně).


3) Dokumentace, dodatečné úpravy školních řádů, hospitalizací, požadování dokumentů bez jakéhokoli nároku

Na svou obranu můžete se všemi podmínkami poskytování vaší péče a dokumenty s ní souvisejícími operovat, jak se vám zlíbí. Pokud zjistíte, že vícero rodičů v nich našlo trhlinu, kterou využívají ve svůj prospěch, není nic jednoduššího, než to ex post změnit. Co na tom, že by za "nových" okolností nejspíš volili jiné zařízení - teď jsou zde a vy jste pánem.

Můžete se vrátit i k předchozímu bodu a zdůraznit, že vše, co poskytujete standardně, je úplně zdarma (i když rodiče pracují a odvádí státu nemalou část svého platu). A pokud je to zdarma - byť je to třeba jako vzdělávání povinné, nebo neexistuje smysluplná alternativa ve zdravotnictví - tak to jednoznačně znamená, že rodiče i děti jsou zcela podřízeni vaší libovůli.

Čistě pro své pobavení vyžadujte dokumenty, na které nemáte nárok, popř. dokumenty, které víte, že bude obtížné získat, když už ne jako takové, tak alespoň ve formě, kterou jedinou uznáváte. Rodiče se zabaví a vy si zatím budete dělat, co chcete. Buď dokument nezískají vůbec, nebo ho získají a vyžádáte si obratem další. Žádný stres.

4) Jak to máme těžké + Zkuste si to sami

Toto jsou výborné a velmi efektivní vyjednávací strategie. Cokoli, co děláte, ať už požadujete věci bez jakéhokoli podkladu (vědeckého, právního), ať už odbýváte svou práci jakkoli nebo se chováte k rodičům či dětem sebehnusněji, jde tímto kompletně ospravedlnit. Nikdo jiný to nemá v práci ani v životě tak těžké jako vy. Rodiče malých dětí to mají vůbec nejlehčí, tím spíš musí tolerovat cokoli si usmyslíte. Z tohohle pohledu to paradoxně máte vlastně lehké, ale takhle se na to nikdo dívat nebude, ohromen tím, jak to máte těžké a že to ventilujete pouze směrem k nim jako lidem, kteří prakticky nemají možnost systém změnit. Rozhodně se nepokoušejte přistoupit na případné rodiči vyvolané diskuse o tom, zda není možné spolupracovat v tlaku na zodpovědná místa, abyste to měli lehčí vy i oni. Vy nechcete řešení situace, ale poslušnost rodičů a dětí.

"Tak si to zkuste sami" je ultimátní verze předchozího. Jistěže rodič nevystuduje vaši VŠ a nebude dalších x let vykonávat vaši praxi, když promrhal čas studiem svého oboru a svou praxí. Prostě vás nikdy nepochopí, protože to nezná, neví, co je pracovat pod tlakem, nemá žádné starosti. Tíži vašeho oboru pochopí jen vaši kolegové, nejde ji dovodit analogicky ze složitosti jiného oboru, protože nic těžšího než vaše práce prostě není! Není zde prostor na lidskou slušnost, ústupky potížistům, úctu člověka k člověku.

5) Tradice (vždycky se to tak dělalo), peer pressure (nikdo si nestěžuje, co si o vás pomyslí)

Tyto taktiky slouží primárně k vyvolání dojmu, že jinak = automaticky hůř. Můžete použít celou škálu velmi obdobných argumentů založených na tom, jak vy co provozujete beze změny od doby, co jste vyšli školu, zatímco okolní svět se mění k horšímu, takže vy jako maják uprostřed temnoty prozařujete své okolí tradicí, která má naprosto nezpochybnitelnou kvalitu, navzdory stavu moderní vědy či práva. Velmi pravděpodobně se za vás postaví i vaši kolegové z jiných pracovišť, kam by případně protestující rodiče zašli, takže jejich naděje na dosáhnutí svého je velmi slabá a boj bude vyčerpávající.

Variací taktiky tradice je tlak vrstevnické skupiny, buď hypotetické nebo i reálné. Apelujte na  slušnost, normálnost apod., což jsou synonyma poslušného jedince. Pokud to nezabírá, můžete si je nakonec přivolat na pomoc, ať už přímo nebo nepřímo - vhodné je to například při vizitě či třídní schůzce, kdy se s ostatními rodiči a kolegy požadavkům potížisty vysmějete. To zvýší potížistovu důvěru k vám a taktéž ochotu ke spolupráci. Nepřímou taktikou je před ostatními sice mluvit k nim, ale o věcech, které měly zůstat pouze mezi vámi - např. na celou čekárnu s úsměvem nabídnout "když neočkujete, budete asi muset místo do poraden chodit s nemocnými." Nic rodiče nepřesvědčí víc, než když bude vyštípán z kolektivu slušnými lidmi.

6) Citová manipulace vs. fakta

Moderní rodiče dost často přichází s hromádkami studií, zákonů, vyhlášek, standardů, překlady zahraničních guidelines apod. Na to nejste připraven, max. pomocí předchozího bodu tradic a mytologií vlastního oboru. Na co nejsou připraveni oni, je váš útok na city - popište jim, jak jimi zvolená situace povede k smrti dítěte, jak taková smrt vypadá. Informujte je o tom, že na jejich rodičovství je něco velmi zvráceného, když toto chtějí, rozeberte své perverzní fantazie ohledně jejich choutek do nejmenších detailů - efekt, ke kterému směřujete, je konsternovaný rodič, který vám podepíše cokoli. Můžete také zdůraznit, jak katastrofální dopady bude mít jejich rozhodnutí na vaši kariéru.

Pokud rodiče nic z vašich emočních výlevů nedojme, prohlašte je za bezcitné psychopaty, kteří si skrze dítě vybíjejí vlastní mindráky. Vše stavte tak, že vy a jedině vy máte zájem na osudu plodu či děcka. Nebraňte se mluvit o dětech, jimž poskytujete péči, jako o svých. Zvlášť dobře to působí na ženy těsně po porodu, když v nich vzbudíte dojem, že dítě je majetkem nemocnice, který matce pouze půjčujete, ale o jehož osudu do 72 hodin věku rozhodujete výhradně vy.

7) Předjímání osudu dítěte

Je jasné, že pokud by rodičům bylo vyhověno, dítě zemře nebo se stane kriminálním živlem, popř. rozmazlencem; ztlouste, zhubne, ochoří, zbortí se mu páteř, nebude mít dost živin, bude mít příliš živin... Toto nemáte pochopitelně nijak podloženo, protože jsou to první rodiče s názorem, co vás navštívili, nevídáno!, ale přesně víte, jak to dopadne. Dospěli jste k tomu totiž vylučovací metodou - pokud někdo používá nenormální metody, je "normální" vývoj vyloučen. Myšlenka, že by jinak mohlo být dokonce lépe než normálně, je kacířská a zaslouží si být zaplašena a zostuzena.

8) Zapojení argumentačních klamů

Argumentačních klamů je spousta, zapojte, co zvládnete. Nakonec rodiče je taky  jistě používají, tak co.

9) Vyhrožování vnější autoritou (hygiena, OSPOD, policie, předběžná opatření)

Pokud nic z předchozího nezabírá, můžete si jako svou oporu povolat dle vlastní úvahy kohokoli, hygienu, policii, hasiče, OSPOD, můžete samozřejmě zkusit přimět soud, aby vydal protiprávní předběžné opatření. Všichni budou velmi nadšení, nemají důležitější práci a rádi poslouží jako váš nástroj osobní msty. Šance, že by kterýkoli z těchto orgánů vyhověl rodičům, byť by byli v právu, je pochopitelně nulová, proto je obtěžujte co nejvíc. Jiní lidé, o které oni pečují a kteří možná mají mnohem reálnější problémy, vás nemusí zajímat, vy zachraňujete celý svět před vládou anarchie, chaosu a lidských práv!!!

10) Jděte si jinam

Ano. Pokud nic nezabírá, ať jdou prostě jinam. Je třeba rodiče jednoznačně informovat, že u vás žádné možnosti volby netolerujete, žádné změny, tím spíš k lepšímu, nepřipravujete, vzdělávat se dle jejich podnětů odmítáte a jinde (bez bližšího určení) jim jistě vyjdou všichni vstříc. Jde z vaší strany pochopitelně o žert, protože buď ve vaší oblasti jiná možnost skoro neexistuje, nebo existuje, ale je obsahem úplně stejná jako ta vaše.