Poodhalená pozadí komisařů pro kojení

24.09.2019

Jelikož předsedkyně nové Národní komise pro kojení uvádí, že komise "bude dohlížet kromě jiného na to, aby každá porodnice umožnila matkám zahájit kojení nejpozději do půl hodiny po porodu," lze oprávněně očekávat, že tím získáme skutečné uniformované komisaře, jak se sluší a patří, kteří budou situace dozorovat osobně a řádně, plně si vědomi své povinnosti vůči národu.


Představme si ve stručnosti nové komisaře a jejich pozadí, aspoň v míře, jakou na internetu poodhalili.

Pochopitelně musíme začít Laktační ligou, nová komisařka MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová je členkou a současně primářkou dětského oddělení nemocnice Havlíčkův Brod. Laktační liga v minulosti trollovala Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka aférou s Medelou, výrobcem Sunaru, firmou Hero, a dosud se něžně vine i k firmě Phillips Avent, ať už na konferencích nebo ve svém humorném časopise.

V těsném spojení s Laktační ligou je Národní laktační centrum, založené v roce 2001 při Thomayerově nemocnici. Toto centrum má dbát na dodržování Kodexu, na prosazování a šíření zásad Baby Friendly Hospital Initiative (trapný projekt WHO a UNICEF) a zaplavovat mateřským mlékem celou republiku - výsledky jsou ohromující, procento kojených dětí klesá, procento dětí na UM stoupá.

V čele obou organizací stojí MUDr. Anna Mydlilová, další komisařka, a Thomayerovu nemocnici v komisi zastupuje i vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Bc. Lenka Cejpková. Věčná škoda, že chybí emeritní primářka novorozeneckého oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a spoluzakladatelka LL, MUDr. Magdalena Paulová, CSc.

Kodex je v nemocnici plně a přísně prosazován. Jistě jen omylem došlo k tomu, že mezi sponzory novorozeneckého oddělení a šestinedělí figurují firmy vyrábějící náhražky mateřského mléka. Vrcholným kouskem bylo v roce 2014 přijetí UM a kosmetiky od firmy Hipp v hodnotě 400 tisíc Kč.

Státní zdravotní ústav má v komisi dva zástupce: MUDr. Pavla Březovského, MBA, ředitele, který pravděpodobně nekojil, ale jako specialista v oboru ORL technice sání prsu musí velmi dobře rozumět, a Mgr. Markétu Paulovou, Ph.D., která se kojení navrch k informačním letákům věnuje natolik, že se jí omylem přihodilo, že je příbuzná s Laktační ligou a Thomayerovou nemocnicí k tomu.

Další komisařkou a současně předsedkyní je náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH. Paní Šteflová zastupuje naše ministerstvo zdravotnictví v kanceláři WHO v ČR, ale současně zvládá ignorovat, co se děje těsně vedle Národního laktačního centra, a tajit to před Srđanem. Obdobně snad bude působit i v nové komisi a nechá výrobce UM v ústraní za Kodexem v klidu rejdit.

Ministerstvo zdravotnictví zastupují i komisařky Mgr. Milada Menšíková, roz. Kvičerová, která jako řádná skautka zvládá být současně i v pracovní skupině pro porodnictví; Ing. Silvie Slavíková z Odboru veřejného zdraví, neboť především kojení na veřejnosti je svojí nehygieničností závažným epidemiologickým ohrožením celé české populace; a konečně Ing. et Ing. Lenka Poliaková, ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, která se v roce 2012 podílela na transportu čtyř klisen koní Przewalského do Mongolska, což je samozřejmě dostatečná kvalifikace k otázkám kojení lidských samic. Na její vlastní žádost doplňujeme, že se podílela i na transportu dvou sloních samic do ČR. Obě jsou již dnes zasloužilými matkami.

U pojišťoven ještě zůstaneme - s kojením je spojeno mnoho zásadních úhrad, proto je v komisi i MUDr. Miluše Havlová, lékařka pro smluvní a zdravotní politiku VZP, a MUDr. Ludmila Plšková, zdravotní ředitelka OZP, a zástupkyně Svazu pojišťoven ČR.

Jelikož matky zneužívají bez řádného povolení mateřské mléko i k léčbě nejrůznějších neduhů, stala se další komisařkou ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Mgr. Irena Storová, MHA, která jim to - doufejme! - zatrhne.

Na konec jsme si nechali tři pány. Prvním je věrný spolupracovník Nestlé i Nutricie, doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., přímo spojený s Nutricí pomocí 120 dnů Sodomy; druhým je jeho kamarád, člen Pracovní sekce pro dětskou výživu v rámci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, kutnohorský pediatr MUDr. Bohuslav Procházka, spoluautor pozoruhodné studie, která čirou náhodou vychází velmi dobře pro výrobce UM, ač nejsou zmíněni - tedy krom nenápadné zmínky o Nutricii přímo na úvod videjka.

A posledním je biostatistik a analytik RNDr. Jan Mužík, Ph.D., který pravděpodobně doteď netuší, proč a jak se ocitl přímo mezi prsy. Nejspíš proto, aby se tam nevecpala Pavlíková.

Za HPNP toto složení chválíme, komisaři budou bezesporu spravedlivě dohlížet na jednu každou bradavku v ČR a nic jim neunikne. Snad jen někdo otevřeně od Pařízků chybí, ale to jistě půjde lehce napravit.