Články

 

(Stanovisko HPNP ke kojení je součástí základních zásad, lze vyzdvihnout alespoň myšlenku, že dle nás je to již přežitý způsob krmení novorozenců, nehygienický, nepřesný, nevědecký, ohrožující navíc mravní výchovu novorozence, případně i jeho staršího sourozence - mnohdy ovšem i široké veřejnosti.)
V bodě kojení alternativní matky zaznamenaly před...

Jak je jistě všem nezaujatým pozorovatelům mateřské "alternativy" známo, populární klokanky se netěší její oblibě... pomýlené "argumenty" vystavěné přesně v souladu jejich černobílého vidění světa ("šátek je jediný správný, co se odlišuje, je špatné") zde nebudu vyvracet, protože jsou vedeny tendenčně a úmyslně zamlčují nepopiratelná fakta.