Etický kódex slovenských lekárov

27.10.2017

Zveřejňujeme jen ty nejvtipnější části, zbytek už jsou spíše provozní záležitosti, které nikdy nikdo nečetl.

Pochopitelně jde o text čistě formální, určený kupř. k vyvěšení na nástěnku nebo pokreslení žertovnými výjevy s fekálními motivy, popř. i k praktickému využití na toaletách.

Etický kodex nemá žádnou právní závaznost a je jen na zvážení lékaře, jestli se blahosklonně rozhodne cosi z toho pacientovi dopřát. Ovšem tam je třeba velké obezřetnosti, jednomu to dáme, další to budou chtít taky a najednou prudce vzrostou náklady na péči, neboť respektování podobných nesmyslů je skutečně finančně velmi náročné a nemohou si ho dovolit ani české, ne tak slovenské nemocnice.

Slovensko je navíc zemí tradic, kde má před etikou a právem přednost jaksi... brachiálne riešenie sporov.